Kursy gordonowskie 2018 r.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona oraz Fundacji Kreatywnej Edukacji zapraszamy serdecznie do udziału w kursie gordonowskim Improwizuję, czyli audiuję stopień I (osoby kierujące edukcją muzyczną w zakresie audiacji wstępnej) oraz stopień II (zaawansowny, nauczyciele edukacji formalnej, w tym w programie metodyka gry na instrumentach m.in. smyczkowych) dla muzyków, nauczycieli, animatorów oraz innych osób odpowiedzialnych za edukację muzyczną na wszelkich poziomach kształcenia.

Kurs ma na celu rozwój umiejętności samej osoby kierującej procesem edukacyjnym dziecka na poziomie audiacji właściwej (rozumienie muzyki i edukowanie wg kolejności uczenia się kształcenia formalnego) a także wyposażenie nauczyciela w umiejętności i wiedzę niezbędne do uczenia innych za pomocą edukacji nieformalnej.

Specjalizujemy się w promowaniu teorii uczenia się muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona: najwybitniejszego światowego psychologa muzyki i pedagoga, który stworzył teorię, a wcześniej zajmował się badaniem zdolności i opracowywaniem kolejności uczenia się audiacji wstępnej i właściwej. Jego podejście jest całkowicie naturalne i logiczne oraz pozwala uczącemu się operować skomplikowanym materiałem muzycznym w całym spektrum skal i metrów. Celem kursu jest zwiększenie efektywności i przyjemność z uczenia.

Zapraszamy do Warszawy i Poznania.